Jean-Paul Karpen

General Director, Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf